BJØRNEHUSET

Smuk gammel og ny-renoveret pavillon fra gamle dage.