SELSKABSJAGT

Vi har valgt at kalde denne type jagt for selskabsjagt, fordi der lægges mere vægt på samværet og det store selskab end på antallet af nedlagte stykker vildt pr. jæger. Her er det muligt at deltage 26 til 30 jægere, hvor en klapjagt typisk afvikles med 10-12 jægere. Desuden deltager man mere aktivt i jagten på den måde, at man er med til at drive såterne hver anden gang.

Selskabsjagt afvikles oftest i og omkring Roden Skov, som er en del af Aalholm Skovdistrikt, men ligger ca. 6 km fra Aalholm Slot i det sydøstlige hjørne af Lolland.  På hele den østlige side af skoven ses de ca. 100 ha store strandenge ud mod Guldborgsund. Her kan man være heldig at se havørne sidde eller svæve over sundet. Skoven har desuden mange store, gamle egetræer samt en bemærkelsesværdig stor stenspredning fra istiden.

Den 562 hektar store skov er fra gammel tid anlagt til parforcejagt med en runddel i midten og veje, der deler sig i en stjerne ud herfra. 

En af Danmarks største fritstående bestande af dåvildt findes i og omkring Roden Skov, og hvert år nedlægges der her hjorte i guldmedaljeklassen.

Jagtdagen begynder med morgenkaffe i Ivanhytten eller en lille bitter ved parolen. Herefter deles holdet i to lige store grupper. De to hold bliver kørt ud i skoven, hvor et hold står for og kan skyde til det vildt, som drives frem, medens det andet hold går igennem som drivere og må skyde til vildt, som flyver bagud. Selve drevet styres af godsets to skytter og et hold erfarne hundeførere. Efter første drev bliver der en lille pause, hvor der kan indtages en forfriskning. Herefter fortsættes til andet drev, hvor holdene bytter, så det hold, som lige har stået for, nu driver og omvendt.

Efter to såter mødes vi igen ved Ivanhytten, som er en gammel meget hyggelig bjælkehytte fra 1939, hvor alle kan sidde til frokosten. Efter frokost og dertil hørende jagthistorier vil hornblæsere kalde sammen til jagt igen. Eftermiddagen vil ligeledes byde på to såter, hvor holdene skiftes til at stå for og gå igennem.

Såterne er en blanding af skov og større remiser samt levende hegn, og der vil være god mulighed for at skyde til flotte fugle.

Efter sidste såt mødes vi ved Ivanhytten, hvor dagen afsluttes med vildtparade og hornblæsning. I hytten vil der være en forfriskning, hvis man ønsker at tale dagens begivenheder igennem inden hjemturen.

For yderligere information venligst kontakt skytte Kim Sørensen på mobil +45 51 54 54 84 eller email til ks@aalholmslot.dk