SKOV

Skovbrug +45 40 97 10 58

Slotskontor +45 54 87 12 00

Aalholm skovbrug drives som produktionsskovbrug. Målet er, gennem rationel flersidig skovdrift,at udnytte ejendommens indtjeningsevne til langsigtet økonomisk bæredygtighed. 

Godsets skovjorde er generelt meget lerholdige og følsomme over for strukturskader fra kørsel med maskiner. En af de afgørende faktorer i at sikre dyrkningsgrundlaget og dermed den langsigtede økonomiske bæredygtighed er ved, i udbredt grad, at tage hensyn til jordbunden. Dernæst lægges der særlig vægt på kun at plante træer fra afkom af frøbevoksninger med høje kvalitets- og produktionsmæssige egenskaber.  

Aalholm skovbrug omfatter i alt 2.233 ha skov, hvoraf de ca. 2.000 ha er skovbevokset. Arealet, der ikke er skovbevokset, udgøres primært af skovveje og skovenge. Godsets primære træart er eg, der udgør 35% af det skovbevoksede areal. Bøg udgør 30%. Ask, ær og andre løvtræarter 10%. Rødgran og sitkagran udgør 13%, mens øvrige nåletræsarealer udgør 12%. 

Geografisk ligger alle skovene på det østlige Lolland og fordeler sig på tre distrikter. 

Aalholm (1.011 ha)

1. Ettehave (19 ha) ved Musse.

2. Langet (89 ha) og Sløsserup nord for Kettinge.

3. Roden Skov (562 ha) øst for Nysted.

4. Hestehaven (144 ha) og Folehaven (50 ha) omkring Aalholm Slot.

5. Studehaven (81 ha) øst for Errindlev.

Berrits Storskov (1.019 ha)

1. Berrits Storskov (909 ha) ved Guldborg.

2. Odden Skov (104 ha) ved Guldborg.

3. Vigsnæs Skov (6 ha) ved Guldborg.

Skånshave (203 ha)

1. Skånshave (148 ha) vest for Maribo.

2. Hillested Nørrehave (55 ha) ved Hillested.

Fra alle godsets skove sælges selvskoverbrænde og brænde ved fast vej. 

For yderligere information, kontakt venligst Godsforvalter Morten Ravn Kjærgaard på +45 40 97 10 58 eller på email mrk@aalholmslot.dk