SKOV

Skovbrug +45 51 54 54 80
Slotsforvaltning +45 54 87 12 00

Aalholm skovbrug drives som et bæredygtigt produktionsskovbrug. Aalholm skovbrug omfatter i alt 2.233 ha skov, hvoraf de ca. 2.000 ha er skovbevokset. Arealet, der ikke er skovbevokset, udgøres bl.a. af skovenge og søer.

Alle skovarealerne er PEFC-certificerede. Certificeringsstandarden stiller krav til, hvordan bæredygtig skov skal forvaltes. Det omfatter bl.a. krav til bevaring eller forøgelse af skovenes sundhed, produktion og biodiversitet.

Godsets skovjorde er generelt meget lerholdige og følsomme over for strukturskader fra kørsel med maskiner. En af de afgørende faktorer i at sikre dyrkningsgrundlaget og dermed den langsigtede bæredygtighed er ved, i udbredt grad, at tage hensyn til jordbunden.

Der lægges særlig vægt på at plante træer fra afkom af frøbevoksninger med høje kvalitets egenskaber. Det tilstræbes at de enkelte bevoksninger opnår en så høj kvalitet som muligt, så en større andel af råtræet kan afsættes til bl.a. møbelindustrien og til konstruktionstræ.

Fra alle godsets skove sælges selvskoverbrænde og brænde ved fast vej.

For yderligere information, kontakt venligst Aalholm Skovbrug på +45 51 54 54 80 eller på email skov@aalholmslot.dk

EG 25%

BØG 32%

ANDET LØVTRÆ 20%

RØDGRAN OG SITKAGRAN 9%

ANDET NÅLETRÆ 14%

Geografisk ligger alle skovene på det østlige Lolland og fordeler sig på tre distrikter. 

Aalholm (1.011 ha)

1. Ettehave (19 ha) ved Musse.

2. Langet (89 ha) og Sløsserup nord for Kettinge.

3. Roden Skov (562 ha) øst for Nysted.

4. Hestehaven (144 ha) og Folehaven (50 ha) omkring Aalholm Slot.

5. Studehaven (81 ha) øst for Errindlev.

Berrits Storskov (1.019 ha)

1. Berrits Storskov (909 ha) ved Guldborg.

2. Odden Skov (104 ha) ved Guldborg.

3. Vigsnæs Skov (6 ha) ved Guldborg.

Skånshave (203 ha)

1. Skånshave (148 ha) vest for Maribo.

2. Hillested Nørrehave (55 ha) ved Hillested.