SKOV

Skovbrug +45 51 54 54 86
Slotsforvaltning +45 54 87 12 00

Aalholm skovbrug drives som produktionsskovbrug. 

Aalholm skovbrug omfatter i alt 2.233 ha skov, hvoraf de ca. 2.000 ha er skovbevokset. Arealet, der ikke er skovbevokset, udgøres primært af skovveje og skovenge. 

Godsets skovjorde er generelt meget lerholdige og følsomme over for strukturskader fra kørsel med maskiner. En af de afgørende faktorer i at sikre dyrkningsgrundlaget og dermed den langsigtede bæredygtighed er ved, i udbredt grad, at tage hensyn til jordbunden. Dernæst lægges der særlig vægt på kun at plante træer fra afkom af frøbevoksninger med høje kvalitets egenskaber.  

Fra alle godsets skove sælges selvskoverbrænde og brænde ved fast vej.

For yderligere information, kontakt venligst Godsforvalter Aslak Palsbøll på +45 51 54 54 86 eller på email rap@aalholmslot.dk

EG 35%

BØG 30%

ASK ÆR LØV 10%

RØD SITKAGRAN 13%

NÅL 12%

Geografisk ligger alle skovene på det østlige Lolland og fordeler sig på tre distrikter. 

Aalholm (1.011 ha)

1. Ettehave (19 ha) ved Musse.

2. Langet (89 ha) og Sløsserup nord for Kettinge.

3. Roden Skov (562 ha) øst for Nysted.

4. Hestehaven (144 ha) og Folehaven (50 ha) omkring Aalholm Slot.

5. Studehaven (81 ha) øst for Errindlev.

Berrits Storskov (1.019 ha)

1. Berrits Storskov (909 ha) ved Guldborg.

2. Odden Skov (104 ha) ved Guldborg.

3. Vigsnæs Skov (6 ha) ved Guldborg.

Skånshave (203 ha)

1. Skånshave (148 ha) vest for Maribo.

2. Hillested Nørrehave (55 ha) ved Hillested.