GARTNER BOLIG

Bolig for overgartneren og senere godskontor – ferie udlejning fra 2023.
2 + 6 soveværelser

Rosenkilde, slotsgartner Aalholm, med hustru og barn. 1900-1920.