FASAN STUTTERIET

Aalholm opdrætter mange tusinde fasaner hvoraf en del sælges som 6-ugers kyllinger til nærliggende godser og herregårde og resten udsættes omkring Aalholm Slot og Roden Skov.