LAND

Landbrug +45 40 97 10 58

Slotskontor +45 54 87 12 00


Vil du sælge jord?

Aalholm Slots strategi er at udvide vores landbrugsareal løbende, så har du landbrugsjord til salg eller forpagtning på Lolland, kontakt da meget gerne godsforvalter Morten Ravn Kjærgaard på mobil +45 40 97 10 58 eller mrk@aalholmslot.dk
Vi vil med stor sandsynlighed være interesserede i at blive taget i betragtning som køber/forpagter.”


Aalholm Slot drives som en konventionel planteavlsejendom, hvor hensynet til miljø, dansk lovgivning samt økonomisk udbytte giver en god og forsvarlig produktionsform. 

En konventionel dyrkningsform betyder, at der anvendes kunstgødning og moderne planteværnsmidler. Sidstnævnte i mindst muligt omfang til gavn for bier og biodiversiteten i det hele taget.

Landbruget har afgivet større områder i forbindelse med biotopplaner for jagtvæsenet, hvilket ligeledes i høj grad bidrager til biodiversiteten på Aalholms jorde.

Der dyrkes foderhvede, brødhvede, maltbyg, raps, græs- og spinatfrø samt sidst men ikke mindst sukkerroer, der tages op med egen roeoptager, som i øvrigt er en del af en større, moderne maskinpark, hvor der blandt andet køres med bæltetraktor, der mindsker jordtrykket. Dette har stor betydning på den næringsrige lerjord, som er kendetegnet for Lolland. Derudover snittes og nedmuldes størstedelen af halmen efter høst, hvilket yderligere har en gavnlig virkning på jordstrukturen. 

Der anvendes computerstyring (GPS) samt andre digitale redskaber på vores maskiner og den daglige drift, hvilket gør Aalholm Slot til en spændende og moderne arbejdsplads for de 5 medarbejdere, der ud af godsets samlede medarbejderstab på 15, er beskæftiget ved landbruget.

De store græsfolde i Aalholm Hestehave samt engene i området ved Aalholm Slot, ved Roden Skov og Egholm er forpagtet ud til afgræsning, hvilket betyder, at der i en stor del af året kan nydes synet af græssende køer, der går og hygger sig på flere af godsets arealer.

Inklusive græsmarker driver Aalholm Landbrug ca. 1417 ha, som bl.a. er fordelt på flere større gårde: Sædegården Aalholm Ladegaard på 352,4 ha. Hovedgården Egholm på 123,0 ha. Avlsgårdene Stubberupgaard på 152,8 ha, Bødkergaard på 194,2 ha og Stenvængegaard på 164,6 ha. Og der dyrkes flere jordstykker ved blandt andre Skovgaard i Vester Ulslev og Muusegaard ved Fjelde.

Aalholm Slot nedlagde for flere år siden sit svinehold, og de to større svinestalde på henholdsvis Bødkergaard og Muusegaard udlejes derfor nu til anden side.

For yderligere information kontakt venligst godsforvalter Morten Ravn Kjærgaard på mobil +45 40 97 10 58 eller email til mrk@aalholmslot.dk

Tryk her for at se video om såning af vårbyg.