LAND

Landbrug +45 51 54 54 86
Slotsforvaltning +45 54 87 12 00


Aalholm Slot en af Danmark’s største landbrug og skovbrug med ialt

4665 HEKTAR

Vil du sælge jord?

Aalholm Slots strategi er at udvide vores landbrugsareal løbende, så har du landbrugsjord til salg eller forpagtning på Lolland, kontakt da meget gerne godsforvalter Aslak Palsbøll på mobil +45 51 54 54 86 eller rap@aalholmslot.dk

Vi vil med stor ære og sandsynlighed være interesserede i at blive taget i betragtning som køber/forpagter. Diskretion er en æressag.


Aalholm Slot drives som en konventionel planteavlsejendom, hvor hensynet til miljø, dansk lovgivning samt økonomisk udbytte giver en god og forsvarlig produktionsform. 

En konventionel dyrkningsform betyder, at der anvendes kunstgødning og moderne planteværnsmidler. Sidstnævnte i mindst muligt omfang til gavn for bier og biodiversiteten i det hele taget.

Landbruget har afgivet større områder i forbindelse med biotopplaner for jagtvæsenet, hvilket ligeledes i høj grad bidrager til biodiversiteten på Aalholms jorde.

Der dyrkes foderhvede, brødhvede, maltbyg, raps, græs- og spinatfrø samt sidst men ikke mindst sukkerroer, der tages op med egen roeoptager, som i øvrigt er en del af en større, moderne maskinpark, hvor der blandt andet køres med bæltetraktor, der mindsker jordtrykket. Dette har stor betydning på den næringsrige lerjord, som er kendetegnet for Lolland. Derudover snittes og nedmuldes størstedelen af halmen efter høst, hvilket yderligere har en gavnlig virkning på jordstrukturen. 

Der anvendes computerstyring (GPS) samt andre digitale redskaber på vores maskiner og den daglige drift, hvilket gør Aalholm Slot til en spændende og moderne arbejdsplads for medarbejderene.

De store græsfolde i Aalholm Hestehave samt engene i området ved Aalholm Slot, ved Roden Skov og Egholm er forpagtet ud til afgræsning, hvilket betyder, at der i en stor del af året kan nydes synet af græssende køer, der går og hygger sig på flere af godsets arealer.

Aalholm Landbrug er fordelt på flere større gårde: Sædegården Aalholm Ladegaard. Avlsgårdene Stubberupgaard, Bødkergaard og Stenvængegaard. Og der dyrkes flere jordstykker ved blandt andre Skovgaard i Vester Ulslev og Muusegaard ved Fjelde. Desuden opkøber vi mere land i andre områder også.

Aalholm Slot nedlagde for flere år siden sit svinehold, og de to større svinestalde på henholdsvis Bødkergaard og Muusegaard udlejes derfor nu til anden side.

For yderligere information kontakt venligst godsforvalter Aslak Palsbøll på mobil +45 51 54 54 86 eller email til rap@aalholmslot.dk

Sædegården Aalholm Ladegaard

HISTORISKE BILLEDER

Aalholm Avlsgård cirka 1920
Aalholm Malkehold 1920
Aalholm Avlsgård Høstfest 1948
Aalholm Avlsgård 1948
Aalholm Avlsgård 1954

Aalholm Avlsgård 1940-50

Ukendt bestyrer