PÜRSCH OG TRYKJAGT

I skovene under Aalholm Slot findes der en stor bestand af råvildt og dåvildt, og vi kan derfor tilbyde følgende:

Pürschjagt på sommerbukke

At pürsche sommerbukke i den nyudsprungne bøgeskov er en af de mest spændende jagtformer i Danmark.

Jagten foregår enten med ledsagelse af en af godsets skytter, eller den enkelte jæger bliver tildelt et areal, hvorpå der kan jages.

Pürschjagt på ikke trofæbærende dyr (då og kalv samt rå og lam)

Her arrangeres jagtdage, hvor en gruppe på ca. 6 jægere deles om skoven og hygger sig ved fælles frokost i Ivanhytten.

Da især dåvildt er aktivt det meste af døgnet, byder dagen gerne på mange spændende jagtoplevelser.

Pürschjagt på dåhjorte

Aalholm har en af Danmarks største bestande af fritstående dåvildt, og der nedlægges hvert år toptrofæer i guldmedaljeklassen.

Trykjagt på dåvildt og råvildt

Der arrangeres trykjagt for selskaber på 10 riffelskytter.  

For yderligere information venligst kontakt skytte Kim Sørensen på mobil +45 51 54 54 84 eller email til ks@aalholmslot.dk